Partnerzy

Dzięki innowacyjnym narzędziom i doświadczonym ekspertom pomagamy klientom udoskonalać ich systemy IT, optymalizujemy rozwój biznesu oraz skutecznie wspieramy w procesie cyfrowej transformacji.

Dynatrace

Obserwowalność totalna, z poziomu jednej platformy. Dynatrance All-In-One łączy w sobie wszystkie narzędzia do kontroli i poprawy wydajności cyfrowej infrastruktury i aplikacji, dostępne „od kliknięcia”. Dostarcza pełnej kontroli nad środowiskiem IT, pokazując w wyprzedzeniem do czego realnie jest zdolne. Umożliwia tym samym rzeczywiste wcielanie w życie założeń SRE, czyli inżynierii niezawodności.

Platforma Dynatrance została stworzona w oparciu o ideę 5 kroków. Pierwszy z nich to zlokalizowanie metryk i zależności, w oparciu o które możliwe jest znalezienie potencjalnych przyczyn błędów i problemów z wydajnością. Drugi to ich bieżące obserwowanie i nauka ich łączenia, grupowania i klasyfikowania. W trzecim, dzięki wyciąganiu powtarzalnych wniosków, platforma automatyzuje procesy i przechodzi do działania, a więc eliminacji błędów i przyczyn spadków wydajności. Pozwala to w kolejnym kroku usprawnić współpracę zespołów w ramach DevOps.

Dynatrace

W ostatnim zaś, po doprowadzeniu wszystkich elementów firmowych systemów IT do prawidłowej pracy, na najwyższych możliwych obrotach, dodaje kompleksową ochronę i maksymalne cyberbezpieczeństwo – Application Security. Przez to, dotychczasowe modele DevOps ewoluują do DevSecOps, stając się komplementarne i odpowiadające dynamice zmian zachodzących w dzisiejszych środowiskach IT.

Nad całym procesem czuwa 5 autorskich technologii Dynatrance, udowadniających, że APM to dziś znacznie więcej niż tylko narzędzia kontrolne.

 • OneAgent – jeden „cyfrowy agent”, który po dołączeniu do firmowego środowiska IT samodzielnie pozyskuje wszystkie parametry i metryki z całego cyklu produkcji aplikacji. Bez żadnych konfiguracji, dołączania dodatkowych wtyczek czy konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej;
 • PurePath – wszystkie transakcje i ścieżki klientów jak na dłoni. Identyfikacja, gromadzenie i analiza wszystkich śladów pozostawianych przez użytkowników na poziomie kodu;
 • Smartscape – interaktywna mapa przedstawiająca całą topologię środowiska IT. Pełny wgląd w to, jak wszystkie jego komponenty współpracują ze sobą, w czytelnej, zwizualizowanej formie;
 • Davis AI/AIOps – wykorzystujący sztuczną inteligencję silnik analityczny, zdolny do analizowania niemal 370 miliardów zależności w ciągu sekundy. Autonomicznie dostarczający odpowiedzi na pytania o to jak usprawnić poszczególne procesy zanim te zostaną zadane;
 • Hyperscale – nieograniczony zakres monitoringu. Zdolność do auto-integracji w ramach platformy All-In-One wszystkich komponentów środowisk IT, niezależnie od ich rozmiaru, ilości posiadanych aplikacji czy platform chmurowych.

All-In-One to zdecydowany krok naprzód w procesie cyfrowej transformacji, gdzie wszystkie narzędzia IT bezpośrednio związane z efektywnością biznesu, w tym wolumenem sprzedaży, badaniami i rozwojem, Digital/User Experience czy analityką otoczenia konkurencyjnego nie zostają jedynie wdrożone, a podlegają stałej kontroli i ocenie ich wydajności. Po to, by realnie wydobyć ich rzeczywisty, często pozostający poza zasięgiem, potencjał.

15-dniowy okres próbny

Zarejestruj się i wypróbuj przez 15 dni za darmo real user monitoring, full stack / cloud infrastructure and web checks (monitoring syntetyczny).

*Bez rejestracji karty kredytowej
*Aktywacja i uruchomienie w mniej niż 5 min.

Image 65 2x

VIAVI

Viavi Solutions to globalny lider rozwiązań zarządzania wydajnością sieci – Network Performance Monitoring, zgodnie z klasyfikacją Gartnera. Jego początki sięgają jeszcze schyłku lat 70-tych. Dekady doświadczeń pozwoliły jej skompletować ofertę, zarówno oprogramowania jak i fizycznych urządzeń, gotową do stawienia czoła wymaganiom największych światowych przedsiębiorstw.

Dziś, w użyciu jest ponad 1,6 mln instrumentów opracowanych przez Viavi. Aż 100 tysięcy centrów danych na całym świecie opiera się na dostarczonych przez nią narzędziach kontroli jakości łączności oraz cyberbezpieczeństwa. Jak dotąd, firma zarejestrowała ponad 2100 autorskich patentów.

Opracowana przez Viavi platforma Observer to kompleksowe narzędzie monitoringu oraz diagnostyki (NPMD) firmowej infrastruktury zaprojektowane w celu wydobycia z niej dotychczas nieosiągalnych „peaków” wydajności i szybkości transferu danych. Bez straty nawet pojedynczego pakietu danych. A także, w celu zapewnienia jej maksymalnego bezpieczeństwa, z pro-aktywną detekcją i reagowaniem na wszystkie zarejestrowane anomalie.

Produkty i usługi Viavi Solutions są w stanie kontrolować absolutnie każdy rodzaj infrastruktury – kablowej (światłowodowej, miedzianej) czy bezprzewodowej (radiowej, 5G) oraz analizować efektywność każdego fizycznego, jak i zwirtualizowanego urządzenia. Rozpoznają „słabe ogniwa”, oceniają zajęcie przepustowości, czy eliminują błędy w komunikacji, dostarczając wszystkie niezbędne statystyki i raporty w trybie „real-time”. Z poziomu intuicyjnej platformy. Po to, by przekonać się na „jakich obrotach” jest w stanie rzeczywiście pracować firmowa sieć.

Sprawdź więcej

VERSIO.IO

Versio.io to platforma software’owa zapewniająca centralny inwentarz zasobów i konfiguracji dla biznesu i IT, a także wykrywająca i przetwarzająca ich zmiany. Rozwiązanie działa w oparciu o bazę konfiguracji (CMDB), która tworzy i aktualizuje się samodzielnie. Na podstawie jej analizy otrzymujemy wartości dodane takie jak raportowanie zgodności, alokacja kosztów, audyty bezpieczeństwa czy monitoring procesów biznesowych.

Stan każdego z elementów możemy zobaczyć na osi czasu przedstawiającej chronologiczny zapis wykonanych zmian. Pozwala to na sprawdzenie, jak również przywrócenie stanu przed modyfikacją z wybranego momentu z przeszłości. Zasoby i konfiguracje mogą być zależne od siebie. Usługa topologizacji Versio.io automatycznie tworzy mapy takich zależności. Co więcej, pozwala na ich porównywanie w różnych punktach czasu.

Versio.io

Przechwytywane mogą być wszystkie ważne z punktu widzenia biznesowego elementy systemów, na każdym poziomie organizacji - zarchiwizowane, z topologią powiązań i przechowane w centralnym repozytorium.

Jest to możliwe dzięki Versio.io OneImporter - aplikacji przechwytującej dane z całego zakresu możliwych źródeł. Jego działanie pozwala na wykrywanie i post-processing wszystkich zmian. W pełni automatycznie, bez potrzeby skomplikowanego utrzymania.

Model danych jest otwarty, możliwe jest swobodne dopisywanie własnych integracji z definicją atrybutów i struktury konfiguracji. Za pośrednictwem API dostępne jest dodawanie i wyciąganie informacji z bazy. Przypisanie uprawnień do wydzielonych środowisk zapewnia dostęp do informacji tylko autoryzowanym użytkownikom.

minit

MINIT

Minit Process Mining to oprogramowanie klasy enterprise, które zapewnia nowe sposoby ulepszania procesów we wszystkich branżach. Dzięki bogatemu zestawowi dashboard’ów i wskaźników wydajności procesów, Minit prowadzi firmy do zmiany sposobu, w jaki analizują, monitorują i optymalizują swoje procesy, pomagając im odkryć możliwości ciągłego doskonalenia procesów oraz wyższej wydajności operacyjnej.

Niezależnie od tego, czy dążysz do obniżenia kosztów operacyjnych, skrócenia czasu reakcji ze strony klientów, skorzystania z nowych strumieni przychodów lub optymalizacji starych, Minit ujawnia dotychczas niewidoczne ścieżki doskonalenia procesów.

Rozwiązanie Minit Process Mining składa się z trzech głównych elementów – Konektorów, Minit Analyst i Minit Dashboards.

Konektory ułatwiają przekształcanie wszystkich niezbędnych informacji z różnych systemów biznesowych, aplikacji i platform IT w jeden model danych procesowych.

Dashboardy Minit zapewniają wgląd w to, co dzieje się w organizacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, aby uchwycić możliwości i złagodzić niepożądane wyniki procesów.

Minit Analyst pomaga uzyskać dogłębny wgląd w sposób działania procesów, odkrywać przyczyny problemów operacyjnych i tworzyć przydatne wyniki dla reszty organizacji.

Wśród najważniejszych funkcji programu Minit Analyst należy wymienić wspomaganą sztuczną inteligencją analizę przyczyn źródłowych, reguły biznesowe, symulację procesów, niestandardowe metryki, hierarchiczne wyszukiwanie procesów, wykrywanie reworków i porównywanie procesów.

Bazując na rzeczywistych danych zebranych z systemów zaangażowanych w codzienne prowadzenie Twojej firmy, Minit automatycznie mapuje i analizuje przepływ Twoich operacji, eliminując w ten sposób czasochłonne oraz angażujące zasoby wywiady potrzebne do tradycyjnego doradztwa procesowego.

SYSDIG SECURE

Sysdig Secure wykorzystuje ujednoliconą platformę do zapewnienia bezpieczeństwa, monitoringu i inwestygacji w chmurze, kontenerach i architekturze mikroserwisowej zintegrowanej z Docker oraz Kubernetes.

Ochrona w Sysdig Secure oparta jest na podejściu „service-aware”, dzięki któremu możliwe jest zapewnienie jednocześnie: głębokiej widoczności w chmurę oraz kontenery, oceny bezpieczeństwa (zgodność z regulacjami, benchmarki, CIEM), skanowania podatności, analiz oraz wykrywania i blokowania zagrożeń.

Sysdig Secure
Kluczowe funkcjonalności:
 • Prezentowanie istotnych danych bezpieczeństwa w ujednolicony sposób
 • Funkcje skanowania hostów i obrazów, audytu i możliwość zarządzania podatnościami: 
  • Ostrzeżenia o nieskanowanych obrazach lub obrazach, których status oceny uległ zmianie z powodu nowo odkrytych luk w zabezpieczeniach.
  • Rejestrowanie działań użytkowników, aktywności kontenerów, argumentów wiersza poleceń.
  • Egzekwowanie polityk bezpieczeństwa i blokowanie ataków.
 • Zapewnia zarządzanie standardem bezpieczeństwa w środowisku rozproszonym:
  • Planowanie w prosty sposób benchmarków do uruchomienia w kontekście chmury, hostów lub klastrów.
  • Kontrolowanie zgodności z regulacjami w środowiskach chmurowych, na poziomie orkiestratora i kontenera.
  • Śledzenie i optymalizacja uprawnień użytkowników w chmurze.
  • Eksportowanie wyników do SIEM lub innych narzędzi używanych przez organizacje.
 • Zapewnia detekcję w czasie rzeczywistym: 
  • Identyfikacja i blokowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym na podstawie aktywności aplikacji, kontenerów i sieci.
  • Instrumentalizacja Kernel-a do śledzenia wszystkich wywołań systemowych aplikacji, kontenerów, hostów i sieci.
  • Wgląd w naruszenia polityk bezpieczeństwa w oparciu o orkiestrowane usługi.
  • Zarządzanie zdarzeniami w wielu chmurach przy użyciu jednego lub wielu kont.
 • Wsparcie w zakresie reagowania na incydenty i analizy:
  • Ochrona rozproszonych, dynamicznych i efemerycznych usług.
  • Tworzenie szczegółowych zrzutów z aktywności systemu dla naruszenia polityki lub incydentu, umożliwiając podjęcie działań przeciwko podejrzanej aktywności.
  • Przechodzenie od zdarzeń naruszenia polityki do przechwytywanej aktywności przed i po ataku w pełnej szczegółowości.
  • Zintegrowane ostrzeganie i reagowanie na incydenty.
 • Łatwość integracji

Sysdig Secure jest częścią platformy Sysdig Container Intelligence.

Zadzwoń +48 22 657 04 38

lub wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą!

Nazywam się
i jestem zainteresowany
Proszę o kontakt pod adresem
lub numerem tel.