Partnerzy

Dzięki innowacyjnym narzędziom i doświadczonym ekspertom pomagamy klientom udoskonalać ich systemy IT, optymalizujemy rozwój biznesu oraz skutecznie wspieramy w procesie cyfrowej transformacji.

Dynatrace

Obserwowalność totalna, z poziomu jednej platformy. Dynatrace All-In-One łączy w sobie wszystkie narzędzia do kontroli i poprawy wydajności cyfrowej infrastruktury i aplikacji, dostępne „od kliknięcia”. Dostarcza pełnej kontroli nad środowiskiem IT, pokazując w wyprzedzeniem do czego realnie jest zdolne. Umożliwia tym samym rzeczywiste wcielanie w życie założeń SRE, czyli inżynierii niezawodności.

Platforma Dynatrace została stworzona w oparciu o ideę 5 kroków. Pierwszy z nich to zlokalizowanie metryk i zależności, w oparciu o które możliwe jest znalezienie potencjalnych przyczyn błędów i problemów z wydajnością. Drugi to ich bieżące obserwowanie i nauka ich łączenia, grupowania i klasyfikowania. W trzecim, dzięki wyciąganiu powtarzalnych wniosków, platforma automatyzuje procesy i przechodzi do działania, a więc eliminacji błędów i przyczyn spadków wydajności. Pozwala to w kolejnym kroku usprawnić współpracę zespołów w ramach DevOps.

Dynatrace

W ostatnim zaś, po doprowadzeniu wszystkich elementów firmowych systemów IT do prawidłowej pracy, na najwyższych możliwych obrotach, dodaje kompleksową ochronę i maksymalne cyberbezpieczeństwo – Application Security. Przez to, dotychczasowe modele DevOps ewoluują do DevSecOps, stając się komplementarne i odpowiadające dynamice zmian zachodzących w dzisiejszych środowiskach IT.

Nad całym procesem czuwa 5 autorskich technologii Dynatrace, udowadniających, że APM to dziś znacznie więcej niż tylko narzędzia kontrolne.

 • OneAgent – jeden „cyfrowy agent”, który po dołączeniu do firmowego środowiska IT samodzielnie pozyskuje wszystkie parametry i metryki z całego cyklu produkcji aplikacji. Bez żadnych konfiguracji, dołączania dodatkowych wtyczek czy konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej;
 • PurePath – wszystkie transakcje i ścieżki klientów jak na dłoni. Identyfikacja, gromadzenie i analiza wszystkich śladów pozostawianych przez użytkowników na poziomie kodu;
 • Smartscape – interaktywna mapa przedstawiająca całą topologię środowiska IT. Pełny wgląd w to, jak wszystkie jego komponenty współpracują ze sobą, w czytelnej, zwizualizowanej formie;
 • Davis AI/AIOps – wykorzystujący sztuczną inteligencję silnik analityczny, zdolny do analizowania niemal 370 miliardów zależności w ciągu sekundy. Autonomicznie dostarczający odpowiedzi na pytania o to jak usprawnić poszczególne procesy zanim te zostaną zadane;
 • Hyperscale – nieograniczony zakres monitoringu. Zdolność do auto-integracji w ramach platformy All-In-One wszystkich komponentów środowisk IT, niezależnie od ich rozmiaru, ilości posiadanych aplikacji czy platform chmurowych.

All-In-One to zdecydowany krok naprzód w procesie cyfrowej transformacji, gdzie wszystkie narzędzia IT bezpośrednio związane z efektywnością biznesu, w tym wolumenem sprzedaży, badaniami i rozwojem, Digital/User Experience czy analityką otoczenia konkurencyjnego nie zostają jedynie wdrożone, a podlegają stałej kontroli i ocenie ich wydajności. Po to, by realnie wydobyć ich rzeczywisty, często pozostający poza zasięgiem, potencjał.

15-dniowy okres próbny

Zarejestruj się i wypróbuj przez 15 dni za darmo real user monitoring, full stack / cloud infrastructure and web checks (monitoring syntetyczny).

*Bez rejestracji karty kredytowej
*Aktywacja i uruchomienie w mniej niż 5 min.

Image 65 2x

VIAVI

Viavi Solutions to globalny lider rozwiązań zarządzania wydajnością sieci – Network Performance Monitoring, zgodnie z klasyfikacją Gartnera. Jego początki sięgają jeszcze schyłku lat 70-tych. Dekady doświadczeń pozwoliły jej skompletować ofertę, zarówno oprogramowania jak i fizycznych urządzeń, gotową do stawienia czoła wymaganiom największych światowych przedsiębiorstw.

Dziś, w użyciu jest ponad 1,6 mln instrumentów opracowanych przez Viavi. Aż 100 tysięcy centrów danych na całym świecie opiera się na dostarczonych przez nią narzędziach kontroli jakości łączności oraz cyberbezpieczeństwa. Jak dotąd, firma zarejestrowała ponad 2100 autorskich patentów.

Opracowana przez Viavi platforma Observer to kompleksowe narzędzie monitoringu oraz diagnostyki (NPMD) firmowej infrastruktury zaprojektowane w celu wydobycia z niej dotychczas nieosiągalnych „peaków” wydajności i szybkości transferu danych. Bez straty nawet pojedynczego pakietu danych. A także, w celu zapewnienia jej maksymalnego bezpieczeństwa, z pro-aktywną detekcją i reagowaniem na wszystkie zarejestrowane anomalie.

Produkty i usługi Viavi Solutions są w stanie kontrolować absolutnie każdy rodzaj infrastruktury – kablowej (światłowodowej, miedzianej) czy bezprzewodowej (radiowej, 5G) oraz analizować efektywność każdego fizycznego, jak i zwirtualizowanego urządzenia. Rozpoznają „słabe ogniwa”, oceniają zajęcie przepustowości, czy eliminują błędy w komunikacji, dostarczając wszystkie niezbędne statystyki i raporty w trybie „real-time”. Z poziomu intuicyjnej platformy. Po to, by przekonać się na „jakich obrotach” jest w stanie rzeczywiście pracować firmowa sieć.

Sprawdź więcej

VERSIO.IO

Versio.io to platforma software’owa zapewniająca centralny inwentarz zasobów i konfiguracji dla biznesu i IT, a także wykrywająca i przetwarzająca ich zmiany. Rozwiązanie działa w oparciu o bazę konfiguracji (CMDB), która tworzy i aktualizuje się samodzielnie. Na podstawie jej analizy otrzymujemy wartości dodane takie jak raportowanie zgodności, alokacja kosztów, audyty bezpieczeństwa czy monitoring procesów biznesowych.

Stan każdego z elementów możemy zobaczyć na osi czasu przedstawiającej chronologiczny zapis wykonanych zmian. Pozwala to na sprawdzenie, jak również przywrócenie stanu przed modyfikacją z wybranego momentu z przeszłości. Zasoby i konfiguracje mogą być zależne od siebie. Usługa topologizacji Versio.io automatycznie tworzy mapy takich zależności. Co więcej, pozwala na ich porównywanie w różnych punktach czasu.

Versio.io

Przechwytywane mogą być wszystkie ważne z punktu widzenia biznesowego elementy systemów, na każdym poziomie organizacji - zarchiwizowane, z topologią powiązań i przechowane w centralnym repozytorium.

Jest to możliwe dzięki Versio.io OneImporter - aplikacji przechwytującej dane z całego zakresu możliwych źródeł. Jego działanie pozwala na wykrywanie i post-processing wszystkich zmian. W pełni automatycznie, bez potrzeby skomplikowanego utrzymania.

Model danych jest otwarty, możliwe jest swobodne dopisywanie własnych integracji z definicją atrybutów i struktury konfiguracji. Za pośrednictwem API dostępne jest dodawanie i wyciąganie informacji z bazy. Przypisanie uprawnień do wydzielonych środowisk zapewnia dostęp do informacji tylko autoryzowanym użytkownikom.

snyk

SNYK

Snyk to platforma zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji, która pomaga zespołom developerskim znajdować, priorytetyzować i naprawiać luki w zabezpieczeniach w kodzie własnym, używanych pakietach open source, obrazach kontenerowych i konfiguracjach infrastruktury jako kodu.

Snyk integruje się bezpośrednio z narzędziami do rozwoju aplikacji oraz potokami wytwórczymi. Wykorzystuje rozbudowaną bazę danych podatności, aby zapewnić dokładne i aktualne wyniki skanowania. Dodatkowo Snyk pomaga zespołom priorytetyzować i naprawiać luki w zabezpieczeniach.

Kluczowe korzyści:
 • Zwiększone bezpieczeństwo – Snyk pomaga organizacjom chronić się przed atakami i naruszeniami bezpieczeństwa.
 • Zmniejszone ryzyko – wydawane aplikacje są wolne od krytycznych podatności.
 • Zmniejszone koszty – Snyk może pomóc organizacjom zaoszczędzić pieniądze na naprawach i odszkodowaniach w przypadku naruszenia bezpieczeństwa.

Główne funkcje Snyka:

 • Skanowanie kodu – analizuje kod aplikacji w poszukiwaniu podatności np. w bibliotekach i frameworkach. Integruje się z repozytoriami kodu (np. GitHub, Bitbucket) oraz bezpośrednio z IDE programistów
 • Raportowanie – generuje szczegółowe raporty na temat wykrytych luk w bezpieczeństwie z priorytetyzacją podatności i wytycznymi dot. naprawy.
 • Naprawianie – automatycznie tworzy pull requesty z poprawkami eliminującymi podatności poprzez aktualizację bibliotek lub konfiguracji.
 • Monitorowanie – umożliwia ciągłe skanowanie kodu repozytoriów i alertowanie o nowych lukach.
 • Zarządzanie licencjami – wykrywa problemy związane z licencjami bibliotek wykorzystywanych w aplikacji.
 • Integracje CI/CD – analiza podatności może być wbudowana w potoki CI/CD.
 • Snyk pomaga firmom i developerom znaleźć i naprawić luki w bezpieczeństwie aplikacji w sposób automatyczny. Pozwala na budowanie i dostarczanie bezpieczniejszego oprogramowania. Platforma ta jest łatwa w użyciu i skalowalna, dzięki czemu jest odpowiednia dla organizacji o dowolnej wielkości. Rozwiązanie cieszy się zaufaniem wielu firm z listy Fortune 500, w tym Amazon, Google, Microsoft i Facebook.

  SYSDIG SECURE

  Sysdig Secure wykorzystuje ujednoliconą platformę do zapewnienia bezpieczeństwa, monitoringu i inwestygacji w chmurze, kontenerach i architekturze mikroserwisowej zintegrowanej z Docker oraz Kubernetes.

  Ochrona w Sysdig Secure oparta jest na podejściu „service-aware”, dzięki któremu możliwe jest zapewnienie jednocześnie: głębokiej widoczności w chmurę oraz kontenery, oceny bezpieczeństwa (zgodność z regulacjami, benchmarki, CIEM), skanowania podatności, analiz oraz wykrywania i blokowania zagrożeń.

  Sysdig Secure
  Kluczowe funkcjonalności:
  • Prezentowanie istotnych danych bezpieczeństwa w ujednolicony sposób
  • Funkcje skanowania hostów i obrazów, audytu i możliwość zarządzania podatnościami: 
   • Ostrzeżenia o nieskanowanych obrazach lub obrazach, których status oceny uległ zmianie z powodu nowo odkrytych luk w zabezpieczeniach.
   • Rejestrowanie działań użytkowników, aktywności kontenerów, argumentów wiersza poleceń.
   • Egzekwowanie polityk bezpieczeństwa i blokowanie ataków.
  • Zapewnia zarządzanie standardem bezpieczeństwa w środowisku rozproszonym:
   • Planowanie w prosty sposób benchmarków do uruchomienia w kontekście chmury, hostów lub klastrów.
   • Kontrolowanie zgodności z regulacjami w środowiskach chmurowych, na poziomie orkiestratora i kontenera.
   • Śledzenie i optymalizacja uprawnień użytkowników w chmurze.
   • Eksportowanie wyników do SIEM lub innych narzędzi używanych przez organizacje.
  • Zapewnia detekcję w czasie rzeczywistym: 
   • Identyfikacja i blokowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym na podstawie aktywności aplikacji, kontenerów i sieci.
   • Instrumentalizacja Kernel-a do śledzenia wszystkich wywołań systemowych aplikacji, kontenerów, hostów i sieci.
   • Wgląd w naruszenia polityk bezpieczeństwa w oparciu o orkiestrowane usługi.
   • Zarządzanie zdarzeniami w wielu chmurach przy użyciu jednego lub wielu kont.
  • Wsparcie w zakresie reagowania na incydenty i analizy:
   • Ochrona rozproszonych, dynamicznych i efemerycznych usług.
   • Tworzenie szczegółowych zrzutów z aktywności systemu dla naruszenia polityki lub incydentu, umożliwiając podjęcie działań przeciwko podejrzanej aktywności.
   • Przechodzenie od zdarzeń naruszenia polityki do przechwytywanej aktywności przed i po ataku w pełnej szczegółowości.
   • Zintegrowane ostrzeganie i reagowanie na incydenty.
  • Łatwość integracji

  Sysdig Secure jest częścią platformy Sysdig Container Intelligence.

  keysight

  KEYSIGHT

  Keysight jest światowym liderem w obszarze Network Visibility, Test and Security. Wychodząc z założenia, że stawiane sieci wyzwania związane z migracją do chmury, wirtualizacją, SD-WAN czy Edge computing wymagają sprawdzonego źródła prawdy, Keysight oferuje kompletne portfolio produktów do testowania, monitorowania i zabezpieczeń.

  Przedsiębiorstwa, dostawcy usług, instytucje rządowe i finansowe, dostawcy rozwiązań sieciowych na całym świecie wykorzystują rozwiązania Keysight do budowania i zarządzania środowiskiem IT.

  Firma posiada głęboką wiedzę dotyczącą wyzwań związanych z utrzymaniem rozwiązań sieciowych, a także nieuniknionych problemów związanych z bezpieczeństwem i wydajnością. To dlatego Keysight stworzyło Centrum Badawcze ATI (Application and Threat Intelligence) - elitarną grupę czołowych badaczy aplikacji i bezpieczeństwa z całego świata. Ich wiedza obejmuje tworzenie oprogramowania, inżynierię wsteczną, ocenę i naprawę podatności na zagrożenia, badanie złośliwego oprogramowania i gromadzenie danych wywiadowczych.

  Ponad 20 lat doświadczeń umożliwiło Keysight Technologies udostępnienie Threat Simulator - platformy Breach and Attack Simulation (BAS) upraszczającej ciągłe sprawdzanie Twoich zabezpieczeń i optymalizację efektywności zespołu operacji bezpieczeństwa (SecOps).

  Threat Simulator to platforma, które bezpośrednio adresuje wymagania nowych regulacji – NIS2 i DORA w zakresie weryfikacji i audytów skuteczności systemów bezpieczeństwa. Rozwiązanie automatycznie i w trybie ciągłym mierzy ryzyko oraz wskazuje słabe punkty. Aby znaleźć luki, błędne konfiguracje i odstępstwa od reguł, Threat Simulator w bezpieczny sposób symuluje rzeczywiste ataki, począwszy od transmisji i eksfiltracji złośliwego oprogramowania, aż po boczne przemieszczanie się w podzielonych na segmenty sieciach i punktach końcowych. Następnie udostępnia rekomendacje, które pomagają zoptymalizować poziom zabezpieczeń oraz koszty. Dzięki rozwiązaniom do bezpieczeństwa sieci możesz stale sprawdzać swoje zabezpieczenia, zmniejszać powierzchnię ataku i udowadniać, że jesteś bezpieczniejszy niż wczoraj.

  Poza Threat Simulatorem, w zakresie Network Security Keysight oferuje szereg rozwiązań, takich jak:

  Application and Threat Intelligence Subscription - ciągłe zasilanie danymi w czasie rzeczywistym, aby przez cały czas zapewniać aktualne informacje o aplikacjach i zagrożeniach

  BreakingPoint - sprawdź stan bezpieczeństwa swoich sieci, korzystając z rzeczywistych aplikacji i pełnego zakresu wektorów zagrożeń

  BreakingPoint VE - wirtualna edycja Breaking Point do sprawdzania stanu bezpieczeństwa sieci przy użyciu rzeczywistych aplikacji i pełnego zakresu wektorów zagrożeń

  BreakingPoint QuickTest - testy wydajności i bezpieczeństwa pod klucz w celu sprawdzenia bezpieczeństwa urządzeń oraz sieci w oparciu o rzeczywiste aplikacje i wektory zagrożeń

  BreakingPoint Cloud - platforma monitorowania cyberbezpieczeństwa SaaS z symulacją rozproszonego ataku typu „odmowa usługi” (DDoS)

  Cyber Range - kontrolowane środowisko, w którym specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą zdobyć praktyczne umiejętności cybernetyczne i przetestować stan bezpieczeństwa organizacji

  CyPerf - sprawdź bezpieczeństwo i wydajność infrastruktur hybrydowych/chmurowych za pomocą pierwszej w branży, elastycznej aplikacji testowej dla chmury natywnej

  IoT Security Assessment - kompleksowe, zautomatyzowane testy bezpieczeństwa dla urządzeń IoT

  TrafficREWIND - przełóż ruch sieci produkcyjnej na rzeczywisty bodziec ruchowy dla testów BreakingPoint

  Rozwiązania Network Visibility Keysight zapewniają pełną widoczność sieci fizycznych, wirtualnych oraz zdefiniowanych software’owo za pomocą brokerów pakietów sieciowych, by-pass switchy i tapów sieciowych (fizycznych i wirtualnych).

  Najlepsze w swojej klasie Network Packet Brokers zapewniają działanie w trybie inline lub out-of-band z gwarancją braku utraty pakietów, korzystając z filtrów i zabezpieczeń typu active-active.

  Najważniejsze cechy Keysight Network Packet Brokers:

  • Dedykowane przyspieszenie sprzętowe zapewnia architekturę zerowej utraty pakietów.
  • Filtrowanie ruchu, aby każde narzędzie monitorujące lub inline security otrzymywało dokładnie te same dane.
  • Deszyfrowanie SSL w celu szybkiego wykrywania pojawiających się zagrożeń szyfrujących exploity w ruchu aplikacji.
  • Kompilator filtrów dynamicznych automatycznie obsługuje wszystkie złożoności reguł filtrów — bez problemów z nakładaniem się reguł filtrów.
  • Agregacja ruchu z wielu portów TAP lub SPAN.
  • Równoważenie obciążenia ruchu do wielu narzędzi analitycznych.
  • Świadomość aplikacji L7 skutecznie pozwala na przetwarzanie pakietów w oparciu o unikalne aplikacje.

  Network Test Solutions

  Rodzina rozwiązań Network Test jest pomocna tam, gdzie potrzeba zweryfikować istniejącą lub projektowaną sieć pod kątem optymalnej wydajności i zgodności ze standardami. Oznacza to testowanie sieci w środowiskach hybrydowych dla różnych protokołów, wzorców ruchu i obciążeń aplikacji. To nie jest łatwe, ale wstępna praca nie tylko przyniesie korzyści w postaci zadowolonych użytkowników i potwierdzonej wydajności; jest również bardziej opłacalna. W końcu, koszt naprawienia błędów znalezionych przed wdrożeniem jest 90-100 razy niższy niż tych w produkcji.

  Oferujemy szeroką gamę rozwiązań do testowania sieci dla najbardziej wymagających architektur sieciowych:

  Warstwa 1

  Waliduj elementy sieci wysokich prędkości na wszystkich etapach rozwoju produktu – Keysight pozwala na projektowanie i symulację, analizę, debugowanie i testy zgodności.

  Warstwy 2/3

  Oceń złożone topologie z tysiącami urządzeń sieciowych, w tym SDN/NFV, emuluj złożone strumienie ruchu i przeprowadzaj testy obciążeniowe w różnych warunkach sieciowych.

  Warstwy 4-7

  Twórz realistyczne scenariusze modelowania za pomocą oprogramowania do testowania sieci – testuj i emuluj sieć i aplikacje na dużą skalę oraz mierz jakość usług konwergentnych dla wielu technologii przewodowych.

  Performance Monitoring Solutions - zapewnij najlepsze możliwe wrażenia użytkownika.

  Jako aktywna platforma monitoringu, Hawkeye to idealne narzędzie do ciągłego zarządzania wydajnością i łącznością w całej sieci. Hawkeye ułatwia monitorowanie lokalizacji zdalnych, centrów danych, usług w chmurze i innych - wszystko z poziomu jednego narzędzia.

  Niezależnie od tego, czy mierzysz doświadczenie zdalnych użytkowników w aplikacjach głosowych, użytkowników biur oddziałów w Wi-Fi czy ogólną łączność z aplikacjami SaaS, łatwo jest monitorować, zarządzać i utrzymywać szczytową wydajność. Z Hawkeye możesz:

  • wybierać spośród bogatego zbioru gotowych testów QoS
  • monitorować narzędzia głosowe, wideo i komunikacji zunifikowanej z gotowymi integracjami
  • przebić się przez szum jasnymi miarami zaliczenia/niezaliczenia testu
  • zobaczyć wszystkie dane o wydajności w jednym interfejsie
  • ustawiać niestandardowe progi alarmowe w oparciu o indywidualne standardy jakości

  Zadzwoń +48 22 657 04 38

  lub wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą!

  Nazywam się
  i jestem zainteresowany
  Proszę o kontakt pod adresem
  lub numerem tel.