"
Jakość usługi lub produktu nie wyraża się tym,
w co wyposaża je usługodawca, a tym,
co zyskuje dzięki nim klient
"

Peter Drucker

Rozwiązania

W naszej działalności trudno odnieść sukces bez myślenia w kontekście sukcesu naszych Klientów.
Największym kapitałem Omnilogy są kompetencje, dlatego możemy Ci pomóc w wielu obszarach.

Monitoring sieci

Monitorowanie i diagnostyka wydajności sieci (NPMD) to możliwość gromadzenia danych sieciowych i stosowania głębokiej analizy w celu optymalizacji zasobów IT w czasie rzeczywistym lub po zdarzeniu.

Analizując dane na poziomie pakietów lub przepływów w dzisiejszych czasach pracy zdalnej, technologii mobilnych czy IoT dostajesz potężne wsparcie przy przeciwdziałaniu niepożądanym zdarzeniom w obszarze wydajności, dostępności i bezpieczeństwa.

Narzędzia NPM firmy VIAVI proaktywnie identyfikują najpoważniejsze problemy sieciowe dzięki ocenie doświadczeń użytkownika końcowego, diagnozowaniu problemów i wbudowanym analizatorom prowadzącym zespoły IT od detekcji do rozwiązania incydentu. Cała inteligencja jest wspierana przez kompletne, niezmienione dane o pakietach i przepływach, dostarczając dane do szczegółowych badań bezpieczeństwa, obserwując komunikację TCP z unikalnymi adresami IP, adresami MAC aż po identyfikatory konkretnych użytkowników sieci. Daje to skuteczne narzędzie pozwalające na optymalizację łączności sieciowej i analizę przyczyn źródłowych problemów w obszarze wydajność sieci i aplikacji.

Platforma Viavi Observer zapewnia kompleksową, spójną, dostępną z jednego miejsca widoczność stanu krytycznych zasobów IT z wielu centrów danych, obszaru Network Edge czy chmury. Zapewniając wgląd w produkty sieciowe i aplikacyjne z perspektywy użytkownika końcowego, Observer wspiera zespoły sieciowe i operacyjne w zapewnianiu maksymalnej efektywności usług IT i optymalizacji działania centrów danych poprzez trzy krytyczne przypadki użycia:

 • Zarządzanie nowymi inicjatywami i codziennymi operacjami;
 • Ograniczenie ryzyka związanego z planowanym i nieoczekiwanym zdarzeniem
 • Rozwiązywanie problemów z wydajnością i bezpieczeństwem

Rozwiązanie VIAVI do monitorowania wydajności sieci służy jako początek rozwiązywania problemów z anomaliami usług, utratą pakietów, zarządzaniem zasobami sieciowymi i wspomaganiem dochodzeń w przypadku niepokojących incydentów (IOC) lub potwierdzonych naruszeń bezpieczeństwa. Ten punkt wyjścia zapewnia, że zespoły IT mogą szybko uzyskać dostęp do odpowiednich wskaźników operacyjnych aplikacji, sieci, bazy danych, infrastruktury i użytkowników dla różnych krytycznych scenariuszy wydajności i bezpieczeństwa sieci. Oznacza to mniej czasu na rozwiązywanie problemów i więcej czasu na przeprowadzenie cyfrowej transformacji dla Twojej firmy.

Monitoring infrastruktury

Jedno, kompleksowe źródło informacji o pracy wszystkich elementów cyfrowej infrastruktury.

 • Automatyczny monitoring serwerów, dysków, sieci, maszyn wirtualnych, platform chmurowych – multi oraz hybrid cloud;
 • Identyfikacja i analiza wszystkich logów wewnątrz infrastruktury. Żaden, choćby najmniejszy parametr nie zostanie pominięty;
 • Inteligentna interpretacja miliardów zależności przez silnik sztucznej inteligenci (Davis AI) i tysiące usprawnień wdrażanych w ciągu sekundy;
 • Auto-zarządzanie zwalczaniem incydentów.

Aplikacje i mikrousługi

Najlepsze w swojej klasie narzędzie typu APM (Application Performance Monitoring) i DPM (Digital Performance Monitoring) wyznaczające kierunek rozwiązaniom tego sektora:

 • Automatyczna detekcja problemów z wydajnością systemów;
 • Monitoring mikrousług uruchamianych w kontenerach;
 • Ocena i optymalizacja aplikacji - tego jak radzą sobie z powierzonymi zadaniami oraz jak się komunikują;
 • Rejestracja wszystkich transakcji na każdym etapie, aż do poziomu kodu. Maksymalnie „głębokie” zanurzenie w szczegóły ścieżek klientów, pozwalające zrozumieć czego tak naprawdę oczekują od Twojej aplikacji lub serwisu WWW, dzięki technologii PurePath;
 • Kondycja baz danych pod stałym nadzorem – poznaj, w jaki sposób aplikacje z nich korzystają i gdzie napotykają problemy z dostępem do baz, wpływające na ich wydajność;
 • Stuprocentowe pokrycie stosu technologicznego i najszerszy zakres rozwiązań monitoringowych na rynku, kontrolujących jakość kodu, architekturę aplikacji – chmurowych, on-premise lub lokowanych hybrydowo, działanie usług SaaS i wiele więcej;
 • Wdrożenie założeń inżynierii niezawodności – SRE – oraz gwarancja zapewnienia najwyższych poziomów kluczowych dla klientów wskaźników – SLI oraz SLO.

Digital Experience

Doświadczenia użytkowników Twoich aplikacji wniesione na zupełnie nowy poziom. Legitymujące się najwyższym poziomem satysfakcji developerów w segmencie usług Digital Experience Monitoring (DEM) według serwisu G2.

 • Monitoring syntetyczny automatycznie wykrywający problemy natury produkcyjnej i developerskiej zanim napotkają je klienci;
 • Real-User Monitoring błyskawicznie klasyfikujący doświadczenia klientów z aplikacją i oceniający, które z nich wymagają poprawy;
 • Nagrywanie i odtwarzanie każdej sesji „oczami użytkownika”, pozwalające w najlepiej zwizualizowany sposób ocenić jej funkcjonalność, intuicyjność i łatwość obsługi;
 • Przekrojowy wgląd w każdy pojedynczy komponent aplikacji mobilnej (w tym te dostarczane przez zewnętrznych dostawców) i weryfikacja ich wydajności.

Cloud Automation

Chmura ujarzmiona. Niezależnie od ilości platform w środowiskach multi lub hybrid cloud. Szybsze cykle wdrażania innowacji, przyspieszone modernizacje i wprowadzanie na rynek wysokiej jakości aplikacji. Najlepsze praktyki z zakresu DevOps i inżynierii niezawodności SRE na wyciągnięcie ręki.

 • Bezproblemowa integracja Twojego łańcucha narzędzi DevOps z Platformą Dynatrace All-In-One;
 • Wysokiej jakości procesowanie kodu przez kolejne etapy, z ciągłym testowaniem i analizą metryk SLI, SLO;
 • Natychmiastowa reakcja oraz informowanie zespołów developerskich o wszystkich błędach i problemach na podstawie jednego spójnego źródła wniosków;
 • Automatyczne porównywanie wydajności i jakości każdej wersji oraz – w razie potrzeby – błyskawiczne przywracanie ostatniej, stabilnej (dzięki wsparciu Davis AIOps);
 • Wsparcie wszystkich podstawowych technologii i rozwiązań chmurowych (Amazon Web Services, Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes, Openshift, Tnazu).

Application Security

Nowa jakość współpracy zespołów developerskich w ramach DevSecOps. Aplikacje wyposażane w skuteczną samoobronę i proaktywne cyberbezpieczeństwo.

 • Wyjście poza tradycyjne metody zabezpieczania aplikacji, nadążające za zmianami środowisk wielochmurowych;
 • Analiza poziomu cyberbezpieczeństwa aplikacji i podatności na tworzenie się luk, w fazie przedprodukcyjnej i produkcyjnej;
 • Rozpoznanie poziomu ryzyka dzięki analizie potencjalnych skutków cyberataku przedstawionej na mapie zależności Smartscape. Analiza wektoru ataków dzięki rozproszonemu śledzeniu w technologii PurePath;
 • Identyfikacja wszystkich luk w infrastrukturze Kubernetes i w aplikacjach działających w kontenerach, maszynach wirtualnych lub na tradycyjnych serwerach;
 • Koncentracja na ekspozycjach o kluczowym znaczeniu dla produkcji aplikacji.

Business Analytics

Precyzyjne i czytelne wnioski dotyczące konwersji, wpływu wydajności infrastruktury i aplikacji na osiągane przychody czy segmentacji klientów pod względem ich znaczenia dla Twojego biznesu. Dowiedz się, ile realnie jest warta wysoka efektywność cyfrowych narzędzi.

 • Tworzenie skutecznych mostów komunikacji pomiędzy zespołami IT a biznesowymi, gwarantujących prosty przekład wydajności cyfrowych narzędzi na wyniki sprzedaży;
 • Automatyczna agregacja danych z ponad 30 najpopularniejszych narzędzi statystycznych, takich jak m.in. Google Analytics, Adobe Analytics czy Intercom;
 • Koniec zgadywania i domysłów wobec tego, które działania optymalizacyjne przynoszą korzyści, a które nie;
 • Precyzyjne wskazanie kroków „ścieżek klientów”, które można zoptymalizować by zwiększyć konwersję. Poszukiwanie nowych perspektyw na podstawie analizy lokalizacji geograficznej, typów i segmentów produktów, klasyfikacji klientów, etc.

Monitoring UX / CX

Klienci stają się coraz bardziej wymagający w kwestii jakości oraz sposobów kontaktu z działami obsługi i wsparcia. Sprawność ujednoliconej komunikacji ma bezpośrednie przełożenie na całokształt doświadczeń klienta (UX). Według badania Hubspot aż 90% klientów uważa natychmiastowość reakcji na ich zgłoszenia i próby łączności za bardzo ważny czynnik determinujący ich powrót do skorzystania z oferty danej firmy. Monitoring UX to gwarancja maksymalnej efektywności pracy działów obsługi klienta. Twoi specjaliści ds. obsługi, pomocy technicznej oraz sprzedaży produktów i usług zyskują pełny wgląd w status funkcjonowania wszystkich swoich narzędzi kontaktu z klientami, w tym m.in.:

 • Automatyczne alarmowanie w momencie wykrycia spadku jakości bądź utraty dostępu do komunikacji audio-video w złożonych środowiskach IT kompletowanych z oprogramowania wielu dostawców;
 • Identyfikacja poszczególnych użytkowników kanałów komunikacji z firmą mających problemy z łącznością czy jakością połączeń;
 • Bieżąca analiza wykorzystania przepustowości sieci na transmisję audio-video z narzędziami do jej optymalizacji.

Security

W dobie nieustannego przyrostu cyberzagrożeń i coraz sprawniejszych metod stosowanych przez internetowych przestępców, w tym tych wykorzystujących sztuczną inteligencję, właściwe pytanie związane z bezpieczeństwem firmowych sieci nie powinno brzmieć „Czy” ale „Kiedy” również nasza firmowa infrastruktura znajdzie się na celowniku cyberprzestępców. Analiza Cybersecurity Ventures dowodzi, że ich działalność generuje aż 6 bilionów dolarów start dla światowej gospodarki rocznie. Bardzo często cyberataki inicjowane są „od wewnątrz” infrastruktury, gdzie popularne systemy typu Intrusion Prevention System (IPS/IDS) mają zwykle ograniczoną zdolność ich wykrywania oraz zwalczania. Odpowiedzialna strategia cyberbezpieczeństwa wymaga więc nieco więcej, w tym m.in.:

 • Automatycznej oraz pro-aktywnej detekcji wszelkich anomalii na wszystkich poziomach firmowej sieci;
 • Wglądu w zintegrowaną mapę aktualnych, globalnych zagrożeń;
 • Profilowania reakcji pod kątem każdego pojedynczego incydentu;
 • Wykrywania sygnatur malware;
 • Identyfikacji słabych punktów infrastruktury szyfrującej SSL/TLS.

Rozwiązania Dynatrace (AppSec), Viavi Solutions (Observer) oraz Sysdig Secure umożliwiają efektywne wcielenie takiej strategii w życie.

Usługi

Autorskie rozwiązania i usługi

Omnilogy oferuje również szereg własnych rozwiązań, wspieranych technologiami globalnych liderów w obszarach monitoringu i optymalizacji aplikacji, sieci oraz doświadczeń klientów. Ponadto, jesteśmy w stanie zagwarantować kompleksowe wsparcie konsultingowe i dostarczać specjalistyczną wiedzę pozyskiwaną w trakcie dziesiątek lat doświadczeń we wdrażaniu narzędzi APM/NPMD/UX&CX:

 • Budowa pełnego monitoringu IT. Indywidualna analiza potrzeb konkretnej firmy lub instytucji, ocena złożoności całej infrastruktury oraz wykorzystywanych aplikacji i mikrousług celem dobrania najlepszych narzędzi. Pełna implementacja założeń metodologii niezawodności usług (SRE);
 • Długoterminowe wsparcie w ramach współpracy przy implementacji naszych rozwiązań, realizowane w trybie zdalnym lub lokalnie u klienta;
 • Wsparcie w zakresie audytu wydajności i korzyści osiąganych przez wdrożone rozwiązania;
 • Szeroka gama szkoleń poświęconych oferowanym rozwiązaniom Dynatrace oraz Viavi Solutions. Wyczerpujące sesje szkoleniowe z zakresu ich obsługi i efektywnego wykorzystania ich możliwości przeprowadzane przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w ich wdrażaniu;
 • Analityka Big Data z poziomu własnych aplikacji oraz przy wykorzystaniu możliwości narzędzi Elasticsearch;
 • Modernizacja cyklu DevOps. Wiemy, w jaki sposób usprawnić komunikację oraz współpracę pomiędzy zespołami developerskimi tak, by zagwarantować maksymalne wykorzystanie talentów i umiejętności specjalistów. A także, najwydajniej operować dostępnymi zasobami IT.

Zadzwoń +48 22 657 04 38

lub wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą!

Nazywam się
i jestem zainteresowany
Proszę o kontakt pod adresem
lub numerem tel.