Spółka Omnilogy powstała jako efekt połączenia kompetencji managerskich, konsultacyjnych i inżynierskich. Mamy w sobie pasję dostarczania kompleksowych usług, które pozwalają na rozwiązanie problemów na styku Biznesu i IT w szybko zmieniającym się otoczeniu nowych technologii.

Łączymy kilkadziesiąt lat wspólnych doświadczeń we wdrażaniu rozwiązań w zakresie  zarządzania wydajnością i jakością aplikacji, prezentacji kontekstu biznesowego i analityki w tym zakresie, klasycznego monitoringu infrastruktury oraz wsparcia w procesie automatyzacji testów. Wiedza i doświadczenie nabyte w projektach realizowanych u Klientów w Europie (m.in. Polska, Niemcy, Ukraina, Rosja, Czechy, Estonia, Węgry, Rumunia) stanowią nasz największy kapitał.

Doceniając nasze doświadczenie, Dynatrace, lider rozwiązań w obszarze DPM (Digital Performance Management) i APM (Zarządzania Wydajnością Aplikacji), powierzył nam funkcję RFO (Regional Franchise Operator), w wyniku czego reprezentujemy ją na polskim rynku.