Perform Day Warszawa 2017. Już 5 kwietnia

Po raz kolejny w Polsce organizowana jest konferencja PERFORM DAY, poświęcona monitorowaniu i zapewnieniu wydajności systemów IT w dobie d!conomy. Pozwoli ona zapoznać się Państwu z nowościami systemów klasy Digital Performance Management.

W tym roku, poza częścią biznesową, organizujemy dodatkowo ścieżkę techniczną, w której zademonstrujemy:
 • Nasze autorskie rozwiązanie Omniscopy – pozwalające na nagrywanie i analizę sesji użytkownika, w celu poszerzenia aspektu User Experience o tzw. perspektywę interfejsu i interakcji klienta;
 • Application Monitoring & implementacja własnych modułów analitycznych w rozwiązaniu DCRUM dla niestandardowych protokołów sieciowych – zaprezentujemy praktyczne zastosowanie uniwersalnego dekodera;
 • Network monitoring & rekonstrukcja zdarzeń na bazie ruchu sieciowego – Zaprezentujemy możliwości rozwiązania Viavi Observe w zakresie nagrywania pakietów i analizy problemów sieciowych;
 • Zaprezentujemy najnowszą platformę Dynatrace do monitorowania aplikacji i użytkowników – dodatkowo przybliżymy najnowsze osiągnięcia w zakresie interfejsu użytkownika (sztuczna inteligencja i projekt D.A.V.I.S);

Zapraszamy do rejestracji na: https://performday2017.evenea.pl/

 

Łączymy Biznes i Technologię

char* NaszeKompetencje[] = {DPM,APM,Wydajność,Konwersja,Optymalizacja,DevOps,Etc.}
for (char* TwojePotrzeby[] = NaszeKompentencje; ; TwojePotrzeby++ ) WspólnySukces()
Więcej o Nas

Czy chcesz uwolnić potencjał Twoich aplikacji?

Porozmawiaj z nami o ograniczeniach, konsekwencjach i ryzykach wynikających z tradycyjnego podejścia.
Nie rób tego sam...

Nieograniczone możliwości

 • 30x /100% Zredukowany czas naprawy (MTTR)

 • 65% /10W Szybsze aplikacje

 • 20-50% /$0 Mniejsze wydatki (OPEX)

Zobacz więcej
Omnilogy dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w zakresie optymalizacji wydajności aplikacji biznesowych i poprawy satysfakcji klientów końcowych. Nasz zespół posiada cenne doświadczenia, które chętnie dzielimy umożliwiając naszym (dużym i małym) Klientom wzrost i poprawę efektywności działania w stale zmieniającym się otoczeniu nowych technologii. Tym samym udowadniamy, że możliwa jest poprawa wydajności organizacji na styku Biznesu i IT, co jest kluczowe dla oceny sukcesu inicjatyw DevOps. Wspieramy Deweloperów i Testerów w budowaniu i dostarczaniu lepszych aplikacji, jeszcze szybciej, a Biznesowi i Zespołom Utrzymania Systemów pomagamy zapobiegać występowaniu awarii. Dzięki temu zyskują oni ważne elementy przewagi nad konkurencją. W dobie cyfryzacji widzimy, że stwarza ona nowe możliwości w zakresie konkurencyjności na rynku przedsiębiorstw, ale niesie również nowe wyzwania dla biznesu i IT.  Cyfryzacja powoduje coraz większy udział oprogramowania – dotyczy to zarówno kosztów wytworzenia (i zmian w systemach) jak również konieczności zdefniowania nowych procesów i budowania kompetencji. W przeciwnym wypadku firmy nie są w stanie dobrze wykorzystać potencjału cyfryzacji. Aby sprostać tym wymaganiom współpracujemy z Dynatrace, liderem rozwiązań Digital Performance Platform. W naszej misji skupiamy się na kluczowych, długo- i krótkoterminowych celach w ramach poniższych obszarów

Strategia & transformacja

Opracowany Plan, Proces i efektywne wykorzystanie zasobów – pomożemy Ci w zdefiniowaniu strategii i ustaleniu priorytetów aby osiągnąć Twoje cele. Rozmawiając z osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji, widzimy dwa hasła, które pojawiają się wielokrotnie – „Big Data” i „Business Intelligence”. Poruszając kwestię BI po stronie osób odpowiedzialnych za tą technologię, słyszymy „co chcesz zobaczyć?”. Według nas ten sposób myślenia o biznesie, technologii i powiązaniu ich z BI jest błędny. Analogiczną sytuację widzimy w przypadku BigData. W naszej opinii fundamentalną potrzebą jest dostarczenie dobrych danych, które dają podstawę do podejmowania trafnych decyzji. Dlatego nie uznajemy kompromisów, kiedy chodzi o jakość danych – od podstaw unikamy „samplingu” – końcowa prezentacja i wizualizacja danych, jakkolwiek istotna, musi się opierać na dobrych danych. Strategicznie skupiamy się na kwestii zarządzania wydajnością, jej powiązaniu z innymi obszarami, w tym obustronną interakcją z Biznesem. Dlatego korzystamy z naszych narzędzi, które pozwalają na ocenę APM Maturity – dobre dane, tzw. „actionable data” są dla nas środkiem do definicji planu, sformułowania procesu i osiągnięcia Twojego celu.

Usługi & Oprogramowanie

W naszej działalności trudno odnieść sukces bez myślenia w kontekście sukcesu naszych Klientów. Stawiamy na ludzi i ich kompetencje, dlatego możemy Ci pomóc na wiele sposobów:

 • Traktujemy Cię jak Partnera – analizujemy Twoje problemy i realizujemy „Proof of Concept” w Twoim środowisku – sukces na tym etapie determinuje losy przyszłego projektu;
 • Udzielamy merytorycznego wsparcia w ocenie Twoich obecnych rozwiązań APM;
 • Umożliwiamy Ci zbudowanie kompetencji w obszarze APM i Digital Performance Management;
 • Jesteśmy w stanie przeprowadzić audyt problemów aplikacyjnych, i wskazać najbardziej pilne problemy wymagające szybkiego rozwiązania. Zdiagnozujemy również te mniej znaczące;
 • Podejmujemy się oceny ryzyka wdrożenia Twojego systemu, kiedy jest on w fazie przedprodukcyjnej i istnieją obawy co do jego jakości;
 • Możemy dostarczyć najlepsze w klasie rozwiązanie APM, i zaimplementować je z sukcesem w Twojej organizacji. W efekcie Ty będziesz działać samodzielnie i skutecznie;
 • Wychodzimy na przeciw Twoim oczekiwaniom w kwestii CAPEX/OPEX – wykorzystywane przez nas narzędzia udostępniamy w modelu On-premise lub SaaS.

Podejmujemy się również trudnych mediacji, kiedy Twój zewnętrzny dostawca ma problem z diagnostyką i usunięciem usterek.

Technologia

„…jeżeli potrafisz mierzyć to o czym mówisz i wyrazić to w liczbach to znaczy, że wiesz coś na ten temat…” (Lord Kelvin) Jesteśmy przekonani, że

 • jakość zaczyna i kończy się na użytkowniku końcowym – nie na aplikacji;
 • chodzi o zapobieganie problemom, a nie reagowaniu na nie;
 • kluczem do sukcesu są nieograniczone dane i pełny kontekst;
 • celem jest Dev/Ops a nie Just/Ops.

Aby zapewnić maksymalny poziom wydajności i satysfakcji klientów, wykorzystujemy APM nowej generacji firmy Dynatrace, która nie uznaje kompromisów w zakresie jakości raportowanych danych. Dzięki temu, że rozwiązania Dynatrace monitorują i raportują 100% transakcji, możliwe jest szybkie wskazanie przyczyn i analiza problemów aplikacji w skomplikowanym środowisku. To pozwala Zespołom Dev/Test/Ops na efektywne działanie i znaczną redukcję czasu wymaganego na diagnostykę, w przeciwieństwie do stosowania klasycznych rozwiązań APM.

Nasze DNA

Tyle lat działamy na styku Biznesu i IT

%

Focus na sukcesie Kientów

%

Zdarza się, że mówimy nie...

Nasze doświadczenie i liczba Klientów, z którymi mieliśmy okazję pracować

Sprawdź technologię, którą wykorzystujemy w DPM i APM

 • Dzięki Dynatrace AppMon możesz częściej, szybciej i pewniej wydawać nowe wersje, bez ryzyka utraty jakości kodu. W sposób automatyczny! wszystko opisane zrozumiałymi metrykami! Przez cały cykl życia aplikacji!
 • Dynatrace integruje się z IDE (Eclipse, IntelliJ IDEA, MS Visual Studio), frameworkami Continuous Integration, narzędziami do testów funkcjonalnych i wydajnościowych, środowiskami produkcyjnymi. Rozwiązanie dostarcza mechanizmy pozwalające na wykrywanie regresji dla każdej linii monitorowanego kodu.
 • Dynatrace automatycznie porówna i pokaże różnice w dwóch przebiegach testów wydajnościowych – analiza regresji jest wykonywana automatycznie
 • Opatentowana technologia PurePath® pozwala na monitorowanie i raportowanie 100% przebiegów transakcji (tzw. transaction flows) oraz automatyczne alertowanie w przypadku problemów – Dynatrace nie sampluje, nie traktuje danych wybiórczo ale pokazuje pełny kontekst transakcji!
 • Unikalny mechanizm udostępniania sesji, pozwala na redukcję ilości interakcji pomiędzy Utrzymaniem a Developmentem. W przypadku dostawców zewnętrznych możesz wyeksportować i udostępnić sesję – interaktywna przeglądarka sesji nie wymaga licencji – udostępniasz pełny kontekst zamiast statycznego raportu.
 • Dynatrace wspiera kluczowe technologie: Java, .NET, Mainframe, PHP, Node.js, NGINX, Docker, Jenkins, iOS, Android, Apache, Chef, Puppet, Ansible, Docker, CloudFoundry, EC2, Azure, iOS, Android, i wiele innych.
Dla Ciebie: Free Trial & Personal License

Po 30-u dniach korzystania z wersji Free, licencja sama konwertuje się do wersji Personal.

Możesz ją zatrzymać nieodpłatnie, lub zdecydować się na wersję Komercyjną:

Free Trial Personal Commercial
Supported Technologies All All All
Number of Agents 5 5 (Locally) Unlimited
Data Retention Unlimited Unlimited Unlimited
100% of All Transactions
Memory, Thread & CPU Diagnostics
Business Transactions
User Experience Management 100K Visits 100K Visits Unlimited
Mobile Monitoring
Data Sharing
Baselining & Smart Alerting
Infrastructure Monitoring 5 Machines Local Only Unlimited
Lifecycle & Continuous Delivery Local Only