Zarządzanie danymi testowymi

Rozwiązania Compuware, które pomagamy wdrożyć w twojej organizacji, zapewniają najwyższy stopień bezpieczeństwa i skalowania do potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki narzędziom takim jak FILE-AID, Topaz® for Enterprise Data i Topaz Data Privacy, użytkownicy mogą:

 • zapewnić bezpieczeństwo danych (testowych i produkcyjnych), w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi;
 • maskować dane wrażliwe, przez co ubezpieczyć się na wypadek wycieku danych;
 • wykorzystywać pojedyncze narzędzie do edycji i wizualizacji danych testowych pochodzących z różnych źródeł.
 • właściwie dobierać dane testowe dopasowane do specyficznych warunków różnych testów.

  OMNILOGY SP. Z O.O.

  Sheraton Plaza
  ul. Prusa 2
  00-493 Warszawa
  Polska

  KONTAKT