OMNILOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt współfinansowany przez Fundusze Europejskie zatytułowany  „Ekspansja międzynarodowa firmy OMNILOGY dzięki realizacji programu Go to Brand”.

Celem projektu jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w Programie Promocji Przemysłu IT / ICT oraz promocji Polskiej Marki Produktów.

Kwota dofinansowania z UE: 208 050,00 PLN.

Całkowita kwota projektu: 277 400,00 PLN