W dniach 23-24.11.2017 odbyła się doroczna konferencja Koalicji Na Rzecz Polskich Innowacji (KNPI) – Innowacyjna Europa 2017„FLY ME TO MARS”.

Omnilogy, jako członek KNPI, wzięło udział w konferencji a jej przedstawiciel Przemysław Prus wystąpił z prezentacją projektu EOCLimlab, który realizujemy wspólnie z firmami partnerskimi dla ESA”.