Sprawdź nasz Free Trial. Po 30-u dniach testowania, licencja sama konwertuje się do wersji Personal. Możesz ją zatrzymać nieodpłatnie i wykorzystać przy Developmencie Twoich aplikacji.

  • Dzięki Dynatrace AppMon możesz częściej, szybciej i pewniej wydawać nowe wersje, bez ryzyka utraty jakości kodu. W sposób automatyczny! wszystko opisane zrozumiałymi metrykami! Przez cały cykl życia aplikacji!
  • Dynatrace integruje się z IDE (Eclipse, IntelliJ IDEA, MS Visual Studio), frameworkami Continuous Integration, narzędziami do testów funkcjonalnych i wydajnościowych, środowiskami produkcyjnymi. Rozwiązanie dostarcza mechanizmy pozwalające na wykrywanie regresji dla każdej linii monitorowanego kodu.
  • Dynatrace automatycznie porówna i pokaże różnice w dwóch przebiegach testów wydajnościowych – analiza regresji jest wykonywana automatycznie
  • Opatentowana technologia PurePath® pozwala na monitorowanie i raportowanie 100% przebiegów transakcji (tzw. transaction flows) oraz automatyczne alertowanie w przypadku problemów – Dynatrace nie sampluje, nie traktuje danych wybiórczo ale pokazuje pełny kontekst transakcji!
  • Unikalny mechanizm udostępniania sesji, pozwala na redukcję ilości interakcji pomiędzy Utrzymaniem a Developmentem. W przypadku dostawców zewnętrznych możesz wyeksportować i udostępnić sesję – interaktywna przeglądarka sesji nie wymaga licencji – udostępniasz pełny kontekst zamiast statycznego raportu.
  • Dynatrace wspiera kluczowe technologie: Java, .NET, Mainframe, PHP, Node.js, NGINX, Docker, Jenkins, iOS, Android, Apache, Chef, Puppet, Ansible, Docker, CloudFoundry, EC2, Azure, iOS, Android, i wiele innych.