Raiffeisen Hungary korzysta z rozwiązań Dynatrace. Ten Klient Dynatrace’a zrealizował następujące cele:

  • poprawa czasu reakcji IT i znaczna redukcja  czasu poświęcanego na usunięcie awarii;
  • poprawa wydajności aplikacji biznesowych (e-banking /SOA);
  • wdrożenie ponad 60 zaleceń dla Dev/Test/Ops, będących efektem  analizy problemów.

n-krotna redukcja MTTR. Szybsze usuwanie usterek dzięki pełnemu wglądowi w aplikacje. 100% monitorowanych i raportowanych operacji

%

O tyle poprawiono średni czas operacji. Efekt osiągnięto w ciągu 10-tygodni

%

O tyle zredukowano wykorzystywanie zasobów na wybranych serwerach. Dzięki temu w kolejnym roku nie wydano pieniędzy na zbędną rozbudowę infrastruktury

Wdrożono ponad 60 praktyk i zaleceń (dla Dev/Test/Ops), dzięki którym osiągnięto szybki i bezpieczny rozwój aplikacji