Baza Wiedzy

Wydajność sieci

Wydajność sieci traktowana jako miara jakości i wpływu sieci na jakość i wydajność aplikacji i usług sieciowych. Klasyczne podejście do monitoringu aplikacji (APM) często pomija zaniedbuje lub marginalizuje wpływ sieci na wydajność aplikacji. A ponieważ sieć jest nośnikiem-infrastrukturą współdzieloną przez wiele aplikacji i usług, pozornie odległe lub niezwiązane z aplikacją zjawiska lub usługi mogą mieć istotny wpływ na wydajność monitorowanych aplikacji.

Powrót

Skontaktuj się z nami

Kontakt