Baza Wiedzy

Wydajność aplikacji

Termin ten kryje kilka aspektów działania aplikacji, takich jak: dostępność, poziom błędów, czas odpowiedzi oraz skalowalność. Analizę wydajności aplikacji można prowadzić na każdym etapie rozwoju aplikacji, począwszy od developmentu, poprzez testy funkcjonalne i obciążeniowe (load testing), do operacji na środowisku produkcyjnym. Nowoczesne rozwiązania do monitoringu i analizy wydajności aplikacji (APM), takie jak platforma Dynatrace, zapewniają wsparcie na każdym z etapów i oferują specjalizowane widoki na informację niezbędną dla docelowych grup odbiorców.

Powrót

Skontaktuj się z nami

Kontakt