Baza Wiedzy

User session tracking

Śledzenie sesji użytkownika to technika monitorowania interakcji użytkownika z aplikacją, umożliwiająca późniejsze odtworzenie sesji (patrz Session replay). Zwykle polega to na wstrzyknięciu specjalnego kodu na monitorowanych stronach, który śledzi ruchu myszki lub gesty użytkownika. Dane zbierane podczas śledzenia interakcji użytkownika z aplikacją mogą być połączone z danymi pochodzącymi z monitorowania aplikacji, dając w ten sposób potężne narzędzie do optymalizacji.

Powrót

Skontaktuj się z nami

Kontakt