Baza Wiedzy

User experience monitoring

Monitorowanie odczuć użytkowników jest bardzo istotnym elementem wdrożenia całościowego planu cyfrowej transformacji. Wdrożenie nowej aplikacji czy website-u powinno być zawsze uzupełnione monitoringiem odczuć użytkowników, aby mieć wgląd w to, czy został osiągnięty zakładany cel biznesowy i na jakim poziomie został zrealizowany.

Powrót

Skontaktuj się z nami

Kontakt