Baza Wiedzy

Session replay

Odtwarzanie sesji użytkownika to jedna z funkcji narzędzi do analizy zachowań użytkowników (patrz Analiza zachowań użytkowników), umożliwiająca precyzyjne odtworzenie zawartości i układu stron, czasów reakcji, ruchów myszą lub gestów użytkownika aplikacji webowej. Aby odtworzyć sesję użytkownika, wymagane jest wcześniejsze śledzenie interakcji (patrz Śledzenie sesji użytkownika).

Powrót

Skontaktuj się z nami

Kontakt