Baza Wiedzy

Optymalizacja konwersji

Konwersja (Conversion rate, Conversion ratio) to czynnik opisujący odsetek użytkowników lub klientów, którzy rozpoczynają interakcję z aplikacją i realizują cel biznesowy aplikacji, np. sprzedaż towarów lub usług. Optymalizację czy maksymalizację konwersji można zrealizować na wiele sposobów, np. poprzez ograniczenie bounce rate (współczynnik odbicia) czy abandonment rate (współczynnik opuszczenia strony/aplikacji), jak również przez zwiększenie wydajności aplikacji (skrócenie czasu ładowania strony czy ograniczenie liczby błędów) czy uproszczenie procesu biznesowego.

Optymalizacja konwersji jest procesem i zwykle nie sprowadza się do realizacji pojedynczego elementu strategii optymalizacyjnej. Skuteczna optymalizacja wymaga zaangażowania właściciela biznesowego aplikacji, architektów i developmentu oraz konsultanta analizującego aktualny stan aplikacji i procesów biznesowych. Praktycznie niemożliwe jest przeprowadzenie optymalizacji konwersji bez monitoringu aplikacji i znajomości procesów biznesowych.

Powrót

Skontaktuj się z nami

Kontakt