Baza Wiedzy

Optymalizacja aplikacji

Jest to jeden z elementów strategii optymalizacji cyfrowego biznesu, realizowanego m. in. poprzez użycie aplikacji w procesie sprzedaży czy obsługi klienta. Optymalizacja aplikacji wymaga zastosowania monitoringu aplikacji, możliwie w pełnym cyklu jej życia, od developmentu, przez testy do operacji w środowisku produkcyjnym oraz wiedzy eksperckiej niezbędnej do właściwej interpretacji wyników pomiarów wydajności aplikacji. Zaawansowane rozwiązania do monitoringu i zarządzania wydajnością aplikacji (APM, Application Performance Management), takie jak Dynatrace, oferują wiedzę ekspercką jako część produktu. Platforma Dynatrace, na bazie wbudowanej sztucznej inteligencji, dostarcza odpowiedzi na większość pytań pojawiających się w procesie optymalizacji aplikacji.

Powrót

Skontaktuj się z nami

Kontakt