Baza Wiedzy

Monitorowanie sieci

Monitorowanie sieci jako proces ciągły, 24×7, niezbędny do zapewnienia materiału do analizy w przypadku cyberataków, wycieku wrażliwych danych, problemów wydajnościowych sieci lub usług aplikacyjnych, takich jak DNS, LDAP, VoIP i innych.
Często monitoring sieci określa się zbiorczym hasłem NPMD (Network Performance Monitoring and Diagnostics), ponieważ narzędzia do monitoringu sieci łączą w sobie cechy monitorowania, analizy zdarzeń oraz diagnostyki sieci.
Patrz Diagnostyka sieci.

Powrót

Skontaktuj się z nami

Kontakt