Baza Wiedzy

Digital transformation

Cyfrowa transformacja, często również nazywana digital business transformation, to zbiór strategii i praktyk zmierzających do przekształcenia bieżącego modelu biznesowego w celu podniesienia szybkości reakcji na zmiany na rynku (zwinność, agility), innowacyjności, wydajności i efektywności oraz lepszej koncentracji na kliencie oraz jego doświadczeniach oraz opinii. Nie można zapomnieć również o społeczno-środowiskowych aspektach prowadzenia biznesu i właściwym jego odbiorze w mediach społecznościowych. Transformacja dotyczy nie tylko styku biznes-klient, ale również wewnętrznych procedurach, przepisach i regulacjach, które definiują codzienne działanie biznesu oraz współpracę z dostawcami i podwykonawcami. W skrócie, cyfrowa transformacja zmienia:

  •  customer experience,
  • proces operacyjny,
  • model biznesowy.

i ma bezpośredni wpływ na:

  • innowacje w produktach/usługach,
  • dystrybucję dóbr, marketing i kanały sprzedaży,
  • automatyzację zadań i procesów (w tym cyfrową realizację przetwarzania zamówień, serwisu czy administracji oraz poprawę minimalizacji ryzyka),
  • poprawę kontroli nad procesami w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie, na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

Transformacja jest wielopłaszczyznowym i wielostopniowym procesem, wymagającym zaangażowania wielu grup decydentów i wykonawców oraz przygotowania precyzyjnej strategii i planu realizacji, a podczas realizacji również odpowiednich narzędzi do monitorowania i zarządzania.
Patrz Digital Performance Management

Powrót

Skontaktuj się z nami

Kontakt