Baza Wiedzy

Customer experience monitoring

Monitorowania odczuć klientów jest niezbędnym elementem, bez którego zarządzanie CX nie jest możliwe. Znajomość podstawowych miar CX, takich jak czas reakcji strony czy liczba błędów uniemożliwiających lub utrudniających realizację celu biznesowego jest konieczna, aby podjąć skuteczne kroki naprawcze czy optymalizacyjne. Monitorowanie CX powinno obejmować wszystkie interakcje klienta z biznesem, we wszystkich kanałach łączności.
Patrz Analiza zachowań użytkowników i Analiza doświadczeń klientów.

Powrót

Skontaktuj się z nami

Kontakt