Baza Wiedzy

Big data analytics

Pod tym pojęciem kryje się proces zbierania, organizowania i analizy wielkich zbiorów danych (Big data) w celu znalezienia wzorców lub innych przydatnych informacji, np. zależności (korelacji) lub innych prawidłowości, np. związków przyczynowo­-skutkowych. Analiza wielkich zbiorów danych w celu pozyskania informacji przydatnej w optymalizacji lub transformacji cyfrowego biznesu wymaga zastosowania narzędzi o najwyższej wydajności, które umożliwiają szybki dostęp do danych niezbędny do skutecznego data miningu oraz posiadają elementy prognozowania czy optymalizacji danych.
Big data analytics to wiele wyzwań, np. umożliwienie dostępu do danych zbieranych w różnorodnych systemach, do których dostęp dotąd miały ograniczone grupy odbiorców. Często dane zbierane przez wiele systemów nie mają właściwej struktury, aby móc je skutecznie analizować i przedtem należy nadać im taką strukturę.

Powrót

Skontaktuj się z nami

Kontakt