Baza Wiedzy

Application performance management (APM)

Application performance management (APM) jest powszechnie stosowanym terminem we praktyce zarządzania systemami i aplikacjami. APM skupia się na monitorowaniu i zarządzaniu systemami i posadowionymi na nich aplikacjami w celu dostarczenia jak najwyższej dostępności (availability) i wydajności (performance). Współcześnie Application performance management to nie tylko techniczne podejście do monitorowania aplikacji, ale wykorzystanie wszelkich metod automatycznej detekcji anomalii i problemów wydajnościowych aplikacji w celu maksymalizacji i utrzymania zakładanego poziomu jakości działania biznesu. Inaczej mówiąc, APM to przełożenie technicznych miar jakości na wartości biznesowe (np. przychód).
Wg definicji Gartnera, APM można podzielić na pięć istotnych wymiarów, w ramach których wydzielono po trzy najważniejsze obszary, co ilustruje poniższy diagram.

Uznaje się, że wymiary End user experience, Business transaction i Analytics/reporting mają znaczenie pierwszoplanowe, podczas gdy Runtime application architecture i Deep Dive Component Monitoring mają znaczenie drugorzędne w wyborze docelowego rozwiązania do Application Performance Management. Rynkowi liderzy rozwiązań na rynku APM, tacy jak Dynatrace, oferują najwyższy poziom wsparcia we wszystkich wymiarach i obszarach.

Powrót

Skontaktuj się z nami

Kontakt