Baza Wiedzy

Application monitoring

Application monitoring to zestaw nowoczesnych praktyk monitorowania aplikacji w celu zapewnienia najwyższej możliwej dostępności, jakości i wydajności aplikacji przy możliwie najwyższym stopniu automatyzacji procesu. Właściwie wrożony monitoring aplikacji powinien obejmować pełen cykl życia aplikacji, od developmentu, przez testy, do działania w środowisku produkcyjnym.
Termin ten kryje kilka aspektów działania aplikacji, takich jak: dostępność, poziom błędów, czas odpowiedzi oraz skalowalność. Analizę wydajności aplikacji można prowadzić na każdym etapie rozwoju aplikacji, począwszy od developmentu, poprzez testy funkcjonalne i obciążeniowe (load testing), do operacji na środowisku produkcyjnym. Nowoczesne rozwiązania do monitoringu i analizy wydajności aplikacji (APM), takie jak platforma Dynatrace, zapewniają wsparcie na każdym z etapów i oferują specjalizowane widoki na informację niezbędną dla docelowych grup odbiorców.
Patrz Wydajność aplikacji.

Powrót

Skontaktuj się z nami

Kontakt