Baza Wiedzy

APM Tools

Zestaw narzędzi do monitorowania wydajności aplikacji powinien spełniać szereg wymogów, aby inwestycja w APM przyniosła oczekiwane efekty, a wydajność, jakość i dostępność aplikacji stała na najwyższym poziomie. Formalne kryteria stosowane przez firmy analityczno-doradcze, takie jak Gartner, Forrester, czy IDC, są bardzo mocną podstawą do wyboru narzędzi APM/DPM. Coroczne analizy, odzwierciedlające sytuację w branży APM, są nieocenioną pomocą w wyborze odpowiednich rozwiązań dla przedsiębiorstw. Wśród formalnych kryteriów znajdziemy:

  • Model produktu/usługi – w tym również cechy i funkcjonalność, rozszerzalność i wsparcie różnorodnych technologii. Dostępność szkoleń i certyfikacji oraz wsparcia po sprzedaży.
  • Model sprzedaży i licencjonowania – strategia, forma dystrybucji i sposób licencjonowania produktu lub usługi.
  • Udział w rynku i reakcja na jego zmienność – w tym również szybkość reagowania firmy i produktu na szybko zmieniającą się sytuację technologiczną.
  • Innowacyjność – poziom zaawansowanych rozwiązań eksperckich i nowoczesnych, rozwojowych technologii zapewniający aktualność narzędzi w wieloletnim okresie inwestycyjnym.
  • Funkcjonalność, pokrycie cyklu życia oprogramowania i docelowe grupy odbiorców – narzędzia APM powinny być skierowane do jak najszerszej grupy odbiorców przedsiębiorstwie, oferując pokrycie możliwie pełnego cyklu SDLC i funkcjonalność zapewniającą rozwiązanie wszelkich typowych i/lub krytycznych problemów z wydajnością czy dostępnością aplikacji biznesowych.

Należy pamiętać, że każda z firm analitycznych trochę inaczej formułuje swoje kryteria i przy ocenie dostępnych na rynku rozwiązań APM stosuje nieco inne wagi tych kryteriów, przez co wyniki analiz mogą się od siebie różnić.
Jakkolwiek kryteria analityków rynkowych są niezwykle pomocne w wyborze potencjalnych dostawców, powinno się nałożyć na nie swoje specyficzne wymagania, np. obsługę konkretnych technologii czy możliwość odpowiedniej integracji z innymi rozwiązaniami już stosowanymi w przedsiębiorstwie. Ważny jest również potencjał i kierunek rozwoju rozważanych narzędzi APM oraz ich zgodność ze strategią rozwoju własnej firmy.
Patrz Wydajność aplikacji.

Powrót

Skontaktuj się z nami

Kontakt