Baza Wiedzy

Analiza zachowań użytkowników (klientów)

User behavior analytics, czasami zwane również Customer behavior analytics to proces i narzędzia do zbierania i analizy danych zbieranych podczas interakcji użytkownika końcowego (klienta) z aplikacją. Dane te zawierają wszelką aktywność użytkownika, poczynając od stron, które zostały otwarte podczas wizyty, do spędzonych czasów i ruchów myszą lub gestów na urządzeniach z ekranem dotykowym. Jest to jeden z elementów strategii optymalizacji cyfrowego biznesu.
Analiza takich danych pozwala na lepsze dopasowanie (optymalizację) aplikacji do zachowań użytkowników, a jednocześnie na skrócenie czasu niezbędnego do realizacji celu biznesowego.

Powrót

Skontaktuj się z nami

Kontakt