Baza Wiedzy

Analiza doświadczeń klientów

Występuje również jako analiza Customer Experience (CX). Jeden z elementów złożonej analityki biznesowej, pozwalający zrozumieć zachowania i odczucia klientów-użytkowników aplikacji realizujących pewien cel biznesowy, np. sprzedaż towarów lub usług. Doświadczenia czy odczucia klientów to zarówno czas realizacji poszczególnych etapów procesu biznesowego, ale także liczba błędów i jak i długość samego procesu (np. liczba etapów, prosta ścieżka). Doświadczenia klientów powinny być zbierane we wszystkich kanałach łączności, bo tylko pełny obraz pozwala na rzetelną analizę. Wiedza o odczuciach klientów jest niezbędna do optymalizacji procesu biznesowego i narzędzi realizujących ten proces.

Powrót

Skontaktuj się z nami

Kontakt