Baza Wiedzy

Analityka biznesowa

Analityka biznesowa to zbiór metod analitycznych, heurystyk i wiedzy eksperckiej zamkniętych w rozwiązaniach softwarowych stosowanych do analizy danych zbieranych podczas monitorowania aplikacji i ich użytkowników. Celem analityki jest wykrywanie i analiza trendów, wykrywanie wzorców i automatyczna detekcja anomalii. To z kolei ma pomagać w modelowaniu procesów biznesowych, by lepiej pasowały do wymagań rynku i klientów. Narzędzia analityki biznesowej pomagają również w lepszym planowaniu i prognozowaniu, dzięki czemu można racjonalnie podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Powrót

Skontaktuj się z nami

Kontakt