Dynatrace Monitoring redefined

Monitoring wszystkich transakcji, niezależnie od ich przebiegu

Wgląd w 100% transakcji w twojej aplikacji to podstawa, bez której trudno zrozumieć jej faktyczne działanie zarówno na wysokim poziomie procesów biznesowych, jak i najniższym możliwym poziomie kodu. Dzięki naszym produktom zobaczysz wszystkie warstwy aplikacji, od przeglądarki użytkownika przez komponenty w chmurze, środowiska zwirtualizowane czy zewnętrznych dostawców treści, aż do baz danych. Pozwoli ci to na zrozumienie faktycznej architektury aplikacji i jej wpływu na to, co otrzymuje użytkownik. To z kolei, umożliwi:

 • łatwą identyfikację wąskich gardeł i planowanie optymalizację tam, gdzie przyniesie ona największy efekt;
 • praktyczne i skuteczne zilustrowanie przepływu wszystkich transakcji, w tym wolnych lub obarczonych błędami.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Dynatrace monitoruje transakcje biznesowe na wszystkich warstwach? Odwiedź website Dynatrace.

Source @Dynatrace: Business transaction monitoring.

Błyskawiczne wsparcie developmentu od akcji użytkownika do wykonywanego kodu

Użytkownicy zgłaszają problemy z aplikacją? Nie potrafisz zreprodukować transakcji? Dzięki oferowanym przez nas rozwiązaniom zidentyfikujesz problemy użytkowników z wglądem do generującego je kodu aplikacji dla każdej transakcji. Będziesz w stanie:

 • przeanalizować pełne powiązanie działania użytkownika z wydajnością komponentów je obsługujących;
 • zlokalizować i zdiagnozować odpowiedzialny za transakcje kod wykonywany w heterogenicznych, zintegrowanych środowiskach dla każdej operacji wykonanej przez odbiorców Twoich systemów, bez wpływu na ich wydajność.

Dynatrace, dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii PurePath®, pozwala na śledzenie transakcji we wszystkich warstwach, jak również dogłebnie, aż do poziomu kodu źródłowego. Więcej na ten temat znajdziesz na stronach Dynatrace.

Source @Dynatrace: Deep dive application monitoring and performance managementPurePath technology.

Optymalizacja odczuć użytkowników końcowych i wzorców użycia aplikacji

Użytkownicy twoich aplikacji korzystają z wielu kanałów łączności. Chciałbyś wiedzieć, czy wszystkie są równie wydajne i nie wymagają optymalizacji? Nie masz pewności, czy da się to osiągnąć? Za pomocą naszych rozwiązań dowiesz się:

 • jak użytkownicy końcowi postrzegają twoje aplikacje webowe i mobilne;
 • poznasz rzeczywiste wzorce użycia poprzez monitoring sekwencji akcji wykonywanych przez użytkowników w aplikacji;
 • poznasz wykorzystanie wszystkich kanałów dostępowe – czy to przeglądarka stacjonarna, mobilna czy użytkownicy natywnych aplikacji mobilnych – dla każdego kanału dostaniesz komplet informacji na temat sposobu użycia, wydajności i zarejestrowanych problemów.

Więcej na temat monitorowania użytkowników aplikacji webowych i mobilnych znajdziesz na stronach Dynatrace.

Source @Dynatrace: Real user monitoring (RUM)User behavior analytics.

Odkrywanie białych plam

Kiedy już zdarzy się awaria, pojawia się potrzeba retrospekcji – wiarygodnego odtworzenia wydarzeń obejmujących całe środowisko. Wiedza o jednostkowych przypadkach jest pomocna w planowaniu działań w celu uniknięcia takich awarii w przyszłości. Stosując oferowane przez nas rozwiązania:

 • zobaczysz wszystkie zdarzenia prowadzące do awarii i jej zasięg oraz faktyczne przyczyny;
 • otrzymasz pełny obraz środowiska twoich aplikacji;
 • dowiesz się, jakie przyczyny doprowadziły do krytycznej sytuacji.

Dzięki temu odtworzysz przebieg awarii i wyeliminujesz przyczyny skutecznie i definitywnie. Masz pełen obraz środowiska, więc nie musisz czekać aż problem pojawi się ponownie, żeby zrozumieć zaistniałą sytuację.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach automatycznej detekcji przyczyn problemów, zajrzyj na website Dynatrace.

Source @Dynatrace: Automatic root cause analysis.

Innowacje w cyklu życia aplikacji – automatyzacja i sztuczna inteligencja

Chcesz unowocześnić cykl życia aplikacji i zoptymalizować nakłady przy wydaniu kolejnych wersji. DevOps to nie tylko hasło, wdrażasz tę ideę w życie w twojej organizacji. Nasze rozwiązania pozwolą ci uzyskać konkurencyjną przewagę poprzez:

 • automatyzację analizy testów regresji – porównuj czasy odpowiedzi, różnice w architekturze, wykonywany kod, błędy, wyjątki czy wydajność bazy danych;
 • minimalizację ryzyka wystąpienia błędów już w środowiskach testowych lub w procesie budowy aplikacji – nie czekaj, aż użytkownicy zgłoszą problemy.

Nie musisz ręcznie analizować aplikacji w celu wykrycia problemów. Proponujemy Ci rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję (AI), które na bieżąco przelicza miliony zależności w twoich aplikacjach i błyskawicznie powiadomi Cię, jeżeli w środowisku pojawiają się zagrożenia. Zwykła korelacja danych z wielu źródeł we współczesnych środowiskach nie prowadzi do precyzyjnych wniosków. AI wykonuje pełną analizę przyczynowo-skutkową, badając realne zjawiska i rzeczywisty wpływ komponentów na zbierane metryki. Ten poziom wnioskowania i diagnostyki reprezentuje najwyższą, niespotykaną dotąd jakość.

Więcej o wykorzystaniu sztucznej inteligencji znajdziesz na stronach Dynatrace.

Source @Dynatrace: Artificial intelligence: Causation-based AI gets to the root cause fast.

Dla kogo?

Jesteś odpowiedzialny za poziom satysfakcji użytkowników aplikacji w każdym momencie. Możesz zwiększyć dostępność oraz przyspieszyć cykle wdrożeniowe przez zapewnienie gotowości oraz skalowalności środowiska. Gdy problem zostanie wykryty w środowisku produkcyjnym możesz łatwo zidentyfikować stronę odpowiedzialną i przekazać do zespołu wsparcia i rozwoju dokładną przyczynę wraz ze wszystkimi niezbędnymi do analizy detalami – to ograniczy czas naprawy do niezbędnego minimum!

Twój zespół potrzebuje budować bardziej niezawodne aplikacje coraz szybciej, przy mniejszym zaangażowaniu i w coraz ostrzejszym reżimie wydawniczym. Pełna analiza na poziomie kodu pozwala na detekcję przyczyn problemów w niewiarygodnie krótkim czasie. Łatwa integracja ze środowiskami do budowy aplikacji ułatwi tworzenie systemów w oparciu o proaktywny proces poprawy wydajności i niezawodności.

Cel – stabilna aplikacja na produkcji, zwiększony poziom zaufania przy wdrożeniu. Dzięki automatyzacji porównania wydajności i jakości aplikacji między poszczególnymi wydaniami wykrywasz wąskie gardła już na etapie testów, czy to manualnych czy automatycznych. Integracja z narzędziami do testów wydajnościowych oraz automatycznych testów funkcjonalnych sprawia że wydajesz kolejne wersje o wyższej jakości w krótszym czasie.

Stan Twoich systemów już nie jest zagadką. Precyzyjne, przyjazne i w pełni konfigurowalne dashboardy dostępne w każdej chwili i z każdego urządzenia na bieżąco wskazują zarówno dane związane z dostępnością, wydajnością jak i prezentują postrzeganie aplikacji przez użytkowników końcowych. Dzięki zbieranym danym w czasie rzeczywistym można śledzić nie tylko statystyki wydajnościowe, ale również jakość biznesu – generowane obroty, zyski czy realizację celów konwersji.

 

Jeżeli masz wątpliwości, czy to wszystko może być możliwe w Twoim środowisku skontaktuj się z nami – nasi eksperci rozwieją wszystkie wątpliwości.

Skontaktuj się z nami

Kontakt